Nejlepší restaurace
Přihlásit | Registrace | Zapomněli jste heslo?

Nejlepší restaurace v čechách a na moravě

Vybírat a hodnotit restaurace je záležitost velice subjektivní. To, co jednoho gurmána či gurmeta nadchne až k jásavým chvalozpěvům, nechá jiného milovníka jídla zcela chladným. Pro jedny skvělá restaurace se může pro jiné kvůli nevrlé servírce proměnit v nepříjemný lokál.

Na pomoc přichází projekt Stezky dědictví, který vybírá restaurace s českou a moravskou regionální kuchyní a prezentuje je na svých stránkách. Objektivní posouzení restaurací provádí epxertní komise, jejímž členy jsou profesionální kuchaři, hoteliéři, odborníci na cestovní ruch a další. Podniky jsou hodnoceny podle následujících jednotných pravidel - hodnotících kritérií: 

 

KRITÉRIA PRO RESTAURACI

 • Restaurace má příslušná oprávnění a povolení k provozování provozovny.
 • Na restauraci není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani pojištění, není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce, hygienické služby ani jiného orgánu státního dozoru.
 • Restauraci je provozována v souladu se všemi povinnými předpisy.

KRITÉRIA PRO POUŽÍVANÉ SUROVINY A ZPŮSOB PŘÍPRAVY JÍDEL

 • Žádné z hodnocených jídel (včetně příloh) není připravováno prostým oživením či dokončením z průmyslových polotovarů a s použitím konveniencí.
 • Pro přípravu jídel jsou využívány suroviny, jež lze běžně produkovat v tuzemsku, vyloučeny jsou suroviny cizokrajného původu, jež se v tuzemsku běžně neprodukují. Výjimkou jsou nepostradatelné suroviny, jež nelze nijak nahradit, například koření.
 • Pro přípravu hodnocených jídel nejsou využívány průmyslově vyráběné hotové přípravky nebo náhrady, pokud je lze běžně připravit v podniku nebo nahradit běžně dostupnými surovinami tuzemského původu.
 • Pokud jsou nabízena jídla založená na čerstvých sezónních surovinách, jež mohou být produkovány v tuzemsku, nejsou zařazována mimo hlavní dobu produkce těchto surovin v tuzemsku. 

KRITÉRIA PRO FORMU A ROZSAH NABÍDKY JÍDEL A NÁPOJŮ (jídelní/nápojový lístek)

 • Podnik má ve své stálé nabídce nejméně 4 hlavní jídla regionální nebo české kuchyně.
 • Podnik má ve své nabídce nejméně 2 nealkoholické nápoje lokálního nebo tuzemského původu. 
 • Pokud restaurace nabízí pivo, má ve své nabídce nejméně 1 lokální nebo tuzemské pivo, pokud nabízí víno, pak nejméně čtvrtina nabízených vín je českého nebo moravského původu. Pokud se podnik nachází ve vinařské oblasti, pak nejméně čtvrtina vín pochází z této oblasti.
 • Pokud restaurace nabízí i jiné alkoholické nápoje, pak alespoň jeden je lokální nebo tuzemské výroby.
 • Forma nabídky jídel a nápojů má dobrou estetickou úroveň.
 • Forma nabídky jídel a nápojů má dobrou obsahovou úroveň (jídla jsou vhodně popsána).
 • Nabídka jídel a nápojů je kromě češtiny alespoň v jednom, v regionu nejběžnějším cizích jazyku (nejméně angličtina) a překlady mají dobrou jazykovou úroveň.   

KRITÉRIA PRO JÍDELNU, JÍDLA, NÁPOJE A JEJICH PODÁVÁNÍ

 • Vybavení jídelny má dobrou estetickou a kvalitativní úroveň.
 • Vybavení jídelny je příjemné, jsou vyloučeny nebo alespoň omezeny zdroje znečištění hlukem, kouřem a vizuální znečištění.
 • Zázemí je v dobrém stavu a dokonalé čistotě.
 • Úprava stolů má odpovídající estetickou úroveň.
 • Servírovací nádobí, příbory, sklo, ubrusy je absolutně čisté a v dobrém stavu.   
 • Obsluhující personál je profesionálně dobře připraven (jednotná uniforma, ochota, informovanost, preciznost).
 • Způsob podávání jídel a nápojů odpovídá jejich charakteru.  
 • Hodnocená jídla i nápoje mají nejméně standardní kvalitu po všech stránkách – estetické, senzorické atd.

Seznam restaurací, které vyhovují všem kriteriím a dostaly značku Stezky dědictví se nachází na stránkách projektu Stezky dědictví - tradiční česká a moravská kuchyně.

 
 
HOME
Sponzori

Copyright © 2010 Heritage Trails. Všechna práva vyhrazena.   |   Powered by FlexiWeb

heritage trails