HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Přihlásit | Registrace | Zapomněli jste heslo?

KRITÉRIA PRO PODNIK (stručný přehled, kráceno)

 • Podnik má příslušná oprávnění a povolení k provozování provozovny.
 • Na podnik není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani pojištění, není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce, hygienické služby ani jiného orgánu státního dozoru.
 • Podnik provozuje provozovnu v souladu s předpisy (hygienickými, technickými, bezpečnostními, na ochranu životního prostředí a dalšími.

KRITÉRIA PRO POUŽÍVANÉ SUROVINY A ZPŮSOB PŘÍPRAVY JÍDEL

 • Žádné z hodnocených jídel (včetně příloh) není připravováno prostým oživením či dokončením z průmyslových polotovarů; výjimky posoudí hodnotící komise (připouští se například použití zmrazené zeleniny). 
 • Pro přípravu jídel jsou využívány suroviny, jež lze běžně produkovat v tuzemsku, vyloučeny jsou suroviny cizokrajného původu, jež se v tuzemsku běžně neprodukují; výjimkou jsou nepostradatelné suroviny, jež nelze nijak nahradit, například koření.  
 • Jsou vyloučeny umělé přísady jako jsou zvýrazňovače chuti, barviva a aromata, ztužovače, bonifikátory atp.
 • Podnik věnuje péči použití tuzemských a regionálních produktů a surovin a vhodným způsobem propaguje regionální gastronomii (např. sezónními akcemi). 

KRITÉRIA PRO FORMU A ROZSAH NABÍDKY JÍDEL A NÁPOJŮ (jídelní/nápojový lístek)

 • Podnik má ve své stálé nabídce nejméně 4 hlavní jídla regionální nebo české kuchyně 
 • Pokud podnik nabízí pivo, má ve své nabídce nejméně 1 lokální nebo tuzemské pivo, pokud nabízí víno, pak nejméně čtvrtina nabízených vín je českého nebo moravského původu; pokud se podnik nachází ve vinařské oblasti, pak nejméně čtvrtina vín pochází z této oblasti.
 • Forma nabídky jídel a nápojů má dobrou estetickou úroveň.
 • Forma nabídky jídel a nápojů má dobrou obsahovou úroveň (jídla jsou vhodně popsána).
 • Nabídka jídel a nápojů je kromě češtiny alespoň v jednom, v regionu nejběžnějším cizích jazyku a překlady mají dobrou jazykovou úroveň.   

KRITÉRIA PRO RESTAURACI, JÍDLA, NÁPOJE A JEJICH PODÁVÁNÍ

 • Vybavení restaurace má dobrou estetickou a kvalitativní úroveň.
 • Vybavení restaurace je příjemné, jsou vyloučeny nebo alespoň omezeny zdroje znečištění hlukem, kouřem, vizuálního znečištění.
 • Zázemí je v dobrém stavu a dokonalé čistotě.
 • Úprava stolů má odpovídající estetickou úroveň.
 • Servírovací nádobí, příbory, sklo, ubrusy je absolutně čisté a v dobrém stavu.   
 • Obsluhující personál je profesionálně dobře připraven (jednotná uniforma, ochota, informovanost, preciznost).
 • Způsob podávání jídel a nápojů odpovídá jejich charakteru.  
 • Hodnocená jídla i nápoje mají nejméně standardní kvalitu po všech stránkách – estetické, senzorické atd. 

PŘIHLÁSIT PODNIK

 
 
HOME
Sponzori

Copyright © 2010 Heritage Trails. Všechna práva vyhrazena.   |   Powered by FlexiWeb

heritage trails